Opatření proti COVID-19

Vážení hosté,
vaše bezpečí je pro nás na prvním místě, proto jsme zavedli maximální hygienická opatření a udržujeme nejvyšší úroveň ochranných standardů. Náš tým nepřetržitě sleduje situaci kolem COVID-19 a respektuje veškerá nařízení vládních úřadů a doporučení Světové zdravotnické organizace a Asociace hotelů a restaurací. Naši zaměstnanci jsou s těmito opatřeními pravidelně seznamováni. Velmi si vážíme vaší podpory a přízně. A už se moc těšíme na vaši návštěvu!

Váš tým penzionu U Pstruha
 

OPATŘENÍ PROTI COVID-19

Zahájit pobyt může každý kdo nemá žádné příznaky a splňuje jednu z následujících podmínek:

-      absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem

-      absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem

-      prošel alespoň první dávkou očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní

-      prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní.

-      prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

-      doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

-      Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.       

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.

  • V prostorách hotelu je zavedeno zvýšené pravidelné používání antivirových dezinfekčních opatření včetně pravidelné dezinfekce dotykových ploch (klik, zábradlí, tlačítek od výtahu, vybavení pokojů, míst s občerstvením apod.)
  • U všech klientů hotelu je vyžadováno striktní dodržování protiepidemických opatření a nošení roušek – výjimky jsou při konzumaci tekutin a občerstvení.
  • Po příjezdu do hotelu bude na recepci každý host požádán, aby si změřil teplotu naším bezkontaktním teploměrem. V případě, že by byla naměřena teplota vyšší než 37,5 °C, vyhrazujeme si právo, s ohledem na ostatní hosty a zaměstnance, klienta neubytovat.
  • Během registrace na recepci budete požádáni o podepsání registračního formuláře se zdravotním prohlášením o vyloučení příznaků onemocnění COVID-19.
  • Pro všechny hosty jsou k dispozici stojany s dezinfekčním prostředkem.
  • Prádlo, povlečení a ložní prádlo je práno externí profesionální firmou při dostatečně vysokých teplotách, aby byla zajištěna sterilizace.
  • Po každém hostovi je celý pokoj vyčištěn ozonizérem, který zahubí všechny viry, bakterie, roztoče apod.
  • Všichni zaměstnanci jsou vybaveni vhodnými ochrannými prostředky.