Geocache - Šumava je plná kešek


Geocache - Šumava je plná kešek

Kategorie: Geocashing

Pod kamenen za velkým ... , s výhledem na krytý bazén. ...

... tak takhle může vypadat nápověda při hledání ukryté kešky ;-)

Co je geocaching? (pro ty co ještě něvědí)

Hra spočívá v tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině říká cache - v češtině „keš". Na internetu zveřejní její souřadnice a různé doplňující informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Místa, kde jsou skrýše (cache - keše), jsou obvykle něčím zajímavá, význačná, nebo historicky významná. Účastník hry se zaregistruje přes webový portál Geocaching.com, zde získá souřadnice a může vyrazit do terénu. Po nalezení skrýše hráč zapíše informaci o nálezu do logbooku – notýsku, který leží přímo v nalezené schránce. Hráč si může něco z obsahu schránky vybrat a výměnou do keše vložit i něco svého. Po návratu svůj nález anebo i neúspěch svěří (zaloguje) speciální internetové stránce - serveru geocachingu.