Povydří

Povydří

Kategorie: Výlety

Spisovatel Karel Klostermann popsal údolí Vydry jako „divokou rokli, neobydlenou pustinu nevšední krásy", a není výstižnějšího popisu. Ke zpřístupnění došlo poté v roce 1888 postavením cesty na pravém břehu řeky,po níž dnes vede úchvatná naučná stezka pro turisty. Začíná u Antýglu (parkoviště) a po 7 km ústí ven na Čeňkově Pile (přibližně uprostřed je možnost občerstvení v historické Turnerově chatě, kde je také doma slavný Vydrýsek).

Zlatavě hnědá voda pramenící v rašeliništích a obří balvany vytvářejí nezapomenutelné scenérie Povydří.