Vchynicko-tetovský plavební kanál

Vchynicko-tetovský plavební kanál

Kategorie: Výlety

Vodní kanál byl postaven před asi 200 lety k dopravě dřeva z rozsáhlých doposud nedotčených lesů nad Modravou. Obcházel nesplavný úsek řeky Vydry. (Navržená alternativa - vystřílet balvany v korytě Vydry - nebyl pro vysoké náklady realizován. Naštěstí!) Kanál začíná u rechlí, hradlového mostu na Vydře, kde se původně dřevo zachycovalo a dále pouštělo po kanálu.

Naučná stezka podél kanálu vás dnes provede historií i přírodou kraje kolem Srní. Vedle 8 romantických kamenných mostků přes kanál se nabízí řada zajímavých zastavení a odboček (např. Rokyta - geologická expozice, info. středisko; Hauswaldská kaple - viz výše; vodní zámek aj.